Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 General Enquiries

General Enquiries

 Technical Support

Technical Support

 Billing

Billing and Payments

 Sales

Sales Questions

 Migration

NGASI Migration